סדנאות יוגה, תנועה ומגע בכליל - אוקטובר 2018, מאי 2017